Bilebändi Hello!

Henkilötietolain (523/99) 10 §:n mukainen tietosuojaseloste

1. Rekisterinpitäjä

Miika Ojanperä - Sanginsaarentie 57 90310 Oulu. [ www.helloband.fi ].

2. Rekisteriasiat

Vastaamme rekisteriä koskeviin kysymyksiin ja palautteisiin: info@helloband.fi

Yhteyshenkilö Miika Ojanperä 045 1595831

3. Rekisterin nimi

Miika Ojanperä asiakas- ja markkinointirekisteri.

4. Henkilötietojen käyttötarkoitus

Käyttötarkoituksena on asiakassopimusten hoitaminen, palvelujen myynti ja markkinointi yrityksille/yhtiöille, uusien asiakassopimusten luominen sekä henkilötietolain mukainen henkilötietojen käsittely Miika Ojanperän palvelutarjontaan liittyviin tarkoituksiin sekä Miika Ojanperän suoramarkkinoinnin suuntaaminen viestimien ja palvelimien kautta yrityksille/yhtiöille.

Viestin vaihdon ja yhteydenoton tarkoituksena on luoda palvelusopimus asiakkaiden kanssa.

Suoramarkkinointirekisterin tietoja käytetään vain asiakkaan kanssa sopimuksessa määriteltyyn käyttötarkoitukseen. Tietoja voidaan tehdyn sopimuksen mukaisesti käyttää rekisterinpitäjän oman toiminnan suunnittelu- ja tilastointitarpeisiin.

Markkinointi-tarkoituksella lähetetyt sähköpostiviestit lähetetään ainoastaan yritysten/yhtiöiden avoimiin sähköpostiosoitteisiin, jotka eivät sisällä tietoa, jolla voitaisiin tunnistaa yksityishenkilön henkilöllisyys.

Mikäli saamme tietoja, jolla voidaan tunnistaa yksityishenkilö, joka ei ole tekemisissä sopimuksen kanssa, emme käytä niitä mihinkään tarkoitukseen ilman asiakkaan kanssa tehtyä sopimusta, ellei laki toisin vaadi.

Keräämämme tiedot:

Voimme kysyä henkilötietoja vain palvelusopimusta varten. Muutoin emme pyydä tai pidä henkilön tunnistamiseen käytettäviä henkilötietoja, ellei asiakkaat omasta tahdostaan luovuta henkilötietojaan.

5. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteröityjä koskevat tiedot koostetaan Miika Ojanperän asiakasrekistereistä, rekisteröidyltä itseltään sekä julkisesti saatavilla olevista Internet-lähteistä. Rekisterin käyttö on suojattu henkilökohtaisin käyttäjätunnuksin ja salasanoin.

6. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on henkilötietolain 26 §:n mukaisesti oikeus tarkastaa, mitä tietoja olemme sinusta keränneet. Sinulla on oikeus lain sallimissa puitteissa vaatia virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon korjaamista tai poistamista.

Jokaisessa lähettämässämme suorapostissa on linkki, josta vastaanottaja voi estää suorapostitukset jatkossa. Voit myös kieltää Miika Ojanperää käsittelemästä itseäsi koskevia tietoja suoramarkkinointiin lähettämällä sähköpostia osoitteeseen info@helloband.fi

7. Rekisteritietojen luovuttaminen ja poistaminen

Rekisterinpitäjä ei luovuta rekisteröityjä koskevia tietoja ulkopuolisille tahoille. Tietoja voidaan poistaa rekisteröidyn vaatimuksesta tai asiakassuhteen loppumisen vuoksi.

Rekisteritietoja säilytetään 2 vuotta, jonka jälkeen ne hävitetään asianmukaisesti, ellei laki toisin vaadi. Tietoja säilytetään ainoastaan palvelussa EU:n sisällä tai palvelussa, jonka tarjoaja huolehtii mallisopimuslausekkeesta(standard contractual clauses; SCC).

Asiakkaalla on oikeus siihen, että häntä koskevat rekisteritiedot poistetaan sitä vaatiessa, paitsi ne henkilötiedot, jotka laki vaatii säilytettäväksi, kuten tehdyt sopimukset.

8. Rekisterin suojaamisen yleiset periaatteet

Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Työntekijöille annetaan käyttöoikeudet rekisterin tietoihin siinä laajuudessa kuin työtehtävät edellyttävät. Tietoverkko ja laitteisto, jolla rekisteri sijaitsee, on suojattu palomuurilla ja muilla tarvittavilla teknisillä toimenpiteillä, joilla myös väärinkäyttöyritysten torjunta toteutetaan. Rekisterin käyttö on suojattu henkilökohtaisin käyttäjätunnuksin ja salasanoin.

Miika Ojanperä

Sanginsaarentie 57 90310 Oulu

www.helloband.fi